Hubzilla Documentació:

Continguts

channel_remove