Hubzilla Documentació:

Continguts

check_account_password