Hubzilla Documentació:

Continguts

magic_auth_openid_success